Önkormányzati rendeletek

Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2017. (VI.2.) önkormányzati rendelete

A településfejlesztési koncepció, településrendezési eszközök, településképi, arculati kézikönyv elfogadására és módosítására vonatkozó a PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAIRÓLÖnkormányzat költségvetési rendeletei, zárszámadások

- költségvetési rendelet - zárszámadásÖnkormányzati vagyonnal kapcsolatos rendeletek

- vagyonrendelet - önkormányzati lakások bérbeadása - önkormányzati tulajdonú helységek bérletérőlAdóval kapcsolatos rendeletek

- iparűzési adó - kommunális adó - talajterhelési díjSzociális ellátással, egészségüggyel kapcsolatos rendeletek

- szociális rendelet - térítési díjak - orvosi körzetekVárosfejlesztéssel, városgazdálkodással kapcsolatos rendeletek

- hulladékgazdálkodás - közterület használat - ivóvíz és csatorna díj - környezetvédelmi alap - temető üzemeltetés, temetkezés -