Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogatók!
Kedves Érdeklődők!

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Emőd város hivatalos honlapján.

Az Emődön élők nevében külön köszöntöm azokat, akik az interneten barangolva érdeklődnek településünk iránt.

Tovább »

Hirdetmények

Eredménytelen postai kézbesítés

Tájékoztatom az ismeretlen helyen tartózkodó Kiss László Zsoltot, utolsó ismert lakhelye
3432 Emőd, Arany János u. 86.sz., hogy az ügyében döntés született.

Tekintettel arra, hogy a postai kézbesítés eredménytelen az ügyfél vagy meghatalmazottja a 3104/2018. iktatószámú, végrehajtás tárgyában hozott döntést az Emődi Polgármesteri Hivatal Adó Csoportjánál (3432 Emőd, Kossuth tér 1.) veheti át.

Tájékoztatom, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni. [2016. évi CL. törvény 85. § (5) bekezdés b) pontja]

Közzététel: 2018. július 30.

(Emődi Polgármesteri Hivatal – Adócsoport)